Bài 02: Đó là Sách của bạn phải không ?

Ngày đăng: 10/05/2024 11:20 AM

(BỘ BÀI GIẢNG NÀY ĐƯỢC DỰA TRÊN GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ KO CỦA TIẾNG TRUNG KIM OANH)

1.

Bài đọc bảng từ mới Tiếng Trung

Bài giảng bảng từ mới Tiếng Trung

2.

Bài giảng ngữ pháp Tiếng Trung

3.

       对话 01

Phần nghe: đàm thoại 1

 

Phần thực hành đóng vai nhân vật: đàm thoại 1

4. 补充生词/ 5. 反义词表/ 6. 同义词

Bài giảng phần bảng từ bổ sung

 

7. 课文可用的句

Video phần nghe đọc các mẫu câu

Gửi nhận xét của bạn