Bài 15: Xin hỏi, Siêu thị BigC đi như thế nào?

Ngày đăng: 20/05/2024 02:13 PM

B VIDEO ĐƯỢC GHI DỰA TRÊN GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ K.O CA TING TRUNG KIM OANH

 

 

1.

Bài đọc từ mới

 

Bài giảng từ mới: BTV1

 

Bài giảng từ mới: BTV2

 

2.

 

Bài giảng ngữ pháp bài số 15

3.

对话 01

Bài hội thoại 1

 

 

Thực hành Bài hội thoại 1

 

 

对话 02

Bài hội thoại 2

 

 

 

Thực hành Bài hội thoại 2

 

 

4. 补充生词/ 5. 反义词表/ 6. 同义词

 

7. 课文可用的句

Hãy đọc thật to các mẫu câu bên dưới và tự trả lời thật to , đồng thời ghi phiên âm của chúng ra nhé

Bài đọc mẫu câu thường dùng

Gửi nhận xét của bạn