Bài 16: Hôm nay thời tiết như thế nào?

Ngày đăng: 21/05/2024 04:03 PM

B VIDEO ĐƯỢC GHI DỰA TRÊN GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ K.O CA TING TRUNG KIM OANH

 

 

1.

Bài đọc từ mới bảng từ 1 + 2

 

Bài giảng từ mới BTV 1

 

Bài giảng từ mới BTV 2

2.

 

Bài giảng ngữ pháp bài 16

3.

对话 01

Hội thoại 1

 

Thực hành Hội thoại 1

 

 

对话 02

Hội thoại 2

 

 

Thực hành Hội thoại 2

 

4. 补充生/ 5. 反义词/ 6. 同义词

 

Bài giảng bảng từ bổ sung - trái nghĩa - đồng nghĩa

7. 课文可用的句

Hãy đọc thật to các mẫu câu bên dưới và tự trả lời thật to , đồng thời ghi phiên âm của chúng ra nhé

 

Gửi nhận xét của bạn