Bài 17: Xuân Hạ Thu Đông

Ngày đăng: 22/05/2024 10:14 AM

B VIDEO ĐƯỢC GHI DỰA TRÊN GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ K.O CA TING TRUNG KIM OANH

 

 

1.

Bài đọc từ mới

Bài giảng từ mới

 

2.

Bài giảng ngữ pháp bài 17

 

 

3.

对话 01

Hội thoại 1

 

Thực hành Hội thoại 1

 

4. 补充生/ 5. 反义词/ 6. 同义词

Bảng từ bổ sung - trái nghĩa - đồng nghĩa

7. 课文可用的句

Hãy đọc thật to các mẫu câu bên dưới và tự trả lời thật to , đồng thời ghi phiên âm của chúng ra nhé

 

 

Gửi nhận xét của bạn