Bài 18: Bạn thích màu gì?

Ngày đăng: 22/05/2024 10:18 AM

B VIDEO ĐƯỢC GHI DỰA TRÊN GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ K.O CA TING TRUNG KIM OANH

 

 

1.

 

ĐANG CP NHT THÊM ...

Bài giảng ...

2.

ĐANG CP NHT ...

3.

对话 01

Hội thoại 1

 

Thực hành Hội thoại 1

 

 

对话 02

Hội thoại 2

 

 

Thực hành Hội thoại 2

 

4. 补充生/ 5. 反义词/ 6. 同义词

ĐANG CP NHT ...

7. 课文可用的句

Hãy đọc thật to các mẫu câu bên dưới và tự trả lời thật to , đồng thời ghi phiên âm của chúng ra nhé

 

Gửi nhận xét của bạn