Bài 22: Bạn muốn mua gì?

Ngày đăng: 26/05/2024 10:23 AM

B VIDEO ĐƯỢC GHI DỰA TRÊN GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ K.O CA TING TRUNG KIM OANH

 

1.

Bài đọc từ mới: BTV 1 - 2

ĐANG CP NHT THÊM ...

Bài giảng từ mới...

2.

ĐANG CP NHT ...

3.

对话 01

Hội thoại 1

 

 

Thực hành hội thoại 1

对话 02

Hội thoại 2

 

Thực hành hội thoại 2

 

 

4. 补充生/ 5. 反义词/ 6. 同义词

ĐANG CP NHT ...

7. 课文可用的句

Hãy đọc thật to các mẫu câu bên dưới và tự trả lời thật to , đồng thời ghi phiên âm của chúng ra nhé

 

Gửi nhận xét của bạn