Hướng dẩn nhận ưu đãi khóa học Tiếng Trung

Ngày đăng: 08/08/2023 01:39 PM

Mục lục:

  • CT1: HƯỚNG DẨN CHECK IN TRUNG TÂM TIẾNG TRUNG KIM OANH 
    • Check in Facebook
    • Check in Google Map
  • CT2: TRI ÂN HỌC VIÊN TIẾNG TRUNG KIM OANH TẶNG VOUCHER 500K

 

HƯỚNG DẨN CHECK IN TRUNG TÂM TIẾNG TRUNG KIM OANH 

(THỜI HẠN ÁP DỤNG: ĐẾN HẾT NGÀY 2/9/2023)

  1. CHECKIN FACEBOOK 

Đăng 1 status(trạng thái công khai) kèm theo ảnh chụp tại Trung tâm, vào mục checkin tìm kiếm Tiếng Trung Kim Oanh 

Hướng dẩn check in fecebook Tiếng Trung Kim Oanh 1Hướng dẩn check in fecebook Tiếng Trung Kim Oanh 1 

Hướng dẩn check in Facebook

 

  1. CHECKIN GG MAP  

Vào google, tìm kiếm “Tiếng Trung Kim Oanh”  

Vào mục đánh giá tải lên hình ảnh đã chụp tại Trung tâm 

Hướng dẩn check in google 1