Bài 01: Xin Chào

Ngày đăng: 10/05/2024 10:19 AM

Bạn mới bắt đầu học tiếng Trung và muốn nắm vững các câu chào hỏi cơ bản? Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức nền tảng về cách chào hỏi trong tiếng Trung, từ các câu chào thông dụng nhất đến những cụm từ quan trọng trong giao tiếp hàng ngày. Chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết từng bước để giúp bạn tự tin hơn trong việc sử dụng tiếng Trung. Hãy cùng khám phá và bắt đầu hành trình học tiếng Trung của bạn với những kỹ năng chào hỏi cần thiết này!

(BỘ BÀI GIẢNG NÀY ĐƯỢC DỰA TRÊN GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ KO CỦA TIẾNG TRUNG KIM OANH)

1.

Bài đọc từ vựng mới bảng từ 1 và 2

 

Bài giảng bảng từ vựng mới - bảng từ vựng 1

Bài giảng bảng từ vựng mới - bảng từ vựng 2

2.

Bài giảng ngữ pháp bài 1: xin chào

3.

对话 01

Phần nghe: đàm thoại 1

Phần thực hành đóng vai: đàm thoại 1

对话 02

Phần nghe: đàm thoại 2

Phần thực hành đóng vai: đàm thoại 2

4. 补充生词/5. 反义词表/6. 同义词

Bài giảng phần 4 + 5+ 6

7. 课文可用的句

Hãy đọc thật to các mẫu câu bên dưới và tự trả lời thật to , đồng thời ghi phiên âm của chúng ra nhé!

Video bài đọc các câu mẫu

Gửi nhận xét của bạn